June 2, 2017 - Schedules

First week of streaming / Sergey Bratkov’s party on a pond / Preobrazhenskaya ploschad’

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
21.00
Brat birthday
Reportage, live sound
21.00
22.00
MSK time (UTC+3)
23.00
Brat birthday
Reportage, live sound
23.00
00.00
MSK time zone (UTC+3)

Tuesday

Saturday

  • Brat birthday Reportage, live soundMSK time zone (UTC+3)
    23.00 - 00.00
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
21.00
Brat birthday
Reportage, live sound
21.00
22.00
MSK time (UTC+3)
23.00
Brat birthday
Reportage, live sound
23.00
00.00
MSK time zone (UTC+3)

Tuesday

Saturday

  • Brat birthday Reportage, live soundMSK time zone (UTC+3)
    23.00 - 00.00
No events available!